Midjourney a umelá inteligencia pre zamestnancov aj podnikateľov

Follow on LinkedIn

Zlepšite svoje zručnosti s Midjourney: Ako umelá inteligencia mení kreatívny priemysel

Môžeme to nazvať akoKOĽVEK, práca s umelou inteligenciou je otvoréna aj pre teba. Midjourney je výborný nástroj na pochopenie nového prístupu k práci, ktorý nás všetkých čaká. vlastne, práve teraz sa to deje.
Midjourney je nástroj na generovanie obrázkov pomocou umelej inteligencie, ktorý umožňuje vytvárať jedinečné vizuály zadávaním textových výziev/promptov. Funguje prostredníctvom servera Discord a využíva pokročilé techniky strojového učenia. Kľúčové body:

Zadávaj detailné výzvy s popismi, umeleckými štýlmi a techniky na ovplyvnenie výstupu.
Experimentuj s rôznymi typmi obrázkov, štýlmi a kombináciami viacerých obrázkov.
Rešpektuj etické zásady a zodpovedné používanie, včítane predchádzania škodlivým výstupom.
Využívaj online komunity, zdieľaj výtvory a spolupracuj s inými na ďalšiu inšpiráciu a rozvoj zručností.
Midjourney otvára skvelé kreatívne možnosti generovaním vizuálov na základe tvojich textových vstupov využitím umelej inteligencie. Je však potrebné zodpovedne pristupovať k tejto technológii.

TL;DR

Predtým ako sa úplne rozpíšem alebo zahltím informáciami a inšpiráciou a návodmi, zisti, čo je vlastne Midjourney. Osobne si myslím, že momentálne je Midjourney najlepší nástroj pre tvorbu vizuálneho obsahu s pomocou umelej inteligencie. Pokúsim sa zhrnúť to podstatné o tomto skvelom chatbote. Takže, vopred ťa musím pripraviť na spŕšku textu, ale niekde treba začať.

www.midjourney.com Tu to začína. Tieto obzrázky vytvorili ľudia s Midjourney. Je ich neúrekom, možeš s nimi ďalej pracovať a rozvíjať. Každý si musí nájsť vlastnú cestu a to je úžasné. Existuje návod, ale ako ho použiť je úplne nezávislé. Bez presného predpisu.
1. Úvod do Midjourney

Čo je Midjourney?

     – Midjourney je nástroj na generovanie obrázkov, ktorý poháňa umelá inteligencia. Umožňuje ti vytvárať jedinečné a nápadité obrázky pomocou výziev / promptov v prirodzenom jazyku – konkrétne v Anglickom.

     – Využíva pokročilé algoritmy strojového učenia na interpretáciu textových popisov a generovanie zodpovedajúcich vizuálnych obrázkov.

     – Midjourney si získal širokú popularitu medzi umelcami, dizajnérmi a kreatívcami pre svoju schopnosť produkovať vysoko kvalitné a rozmanité obrázky. Teraz je otvorený pre každého a môžeš si to vyskúšať.

Ako to funguje?

     – Midjourney funguje prostredníctvom servera Discord, kde môžeš zadávať svoje výzvy / prompty a na základe týchto výziev dostávať vygenerované obrázky.

     – Používa techniku nazývanú difúzne modely (diffusion models), ktorá sa učí z rozsiahlej databázy obrázkov a môže generovať nové, jedinečné vizuály na základe tvojho vstupu.

     – Čím podrobnejšia a konkrétnejšia je výzva / prompt, tým lepšie dokáže Midjourney pochopiť a interpretovať čo myslíš.

Výhody používania Midjourney

     – Midjourney ti umožňuje skúmať vlastnú kreativitu a generovať vizuály, ktoré by bolo náročné alebo nemožné vytvoriť manuálne.

     – Môže ušetriť čas a námahu v porovnaní s tradičnými metódami tvorby obrázkov, ako je kreslenie alebo 3D modelovanie.

     – Midjourney môže byť mocným nástrojom na nápady, tvorbu konceptov a rýchle prototypovanie v rôznych kreatívnych oblastiach

Systémové požiadavky a nastavenie

     – Midjourney je prístupný prostredníctvom platformy Discord, ktorú je možné nainštalovať na rôzne zariadenia a operačné systémy. Áno, aj na mobil.

     – Musíš mať účet v Discord a pripojiť sa k serveru Midjourney, aby si získal prístup k robotovi (Midjourney Bot).

     – Nie je potrebný žiadny ďalší softvér ani hardvér, vďaka čomu je Midjourney prístupný každému s internetom.

Prostredie Discordu je pre ľudí 40+ ako chôdza po mesiaci, ale netreba sa odradiť. Midjourney už bude dostupné aj cez webové rozhranie. Teda už je, ale musíš mať za sebou aspoň 1000 generácii. Podľa mňa to však rýchlo otvoria. Takže niet sa čoho báť 😀
2. Ako začať pracovať s Midjourney

Pripojenie sa k serveru Midjourney Discord

     – Ak chceš používať Midjourney, musíš sa najskôr pripojiť k oficiálnemu serveru Midjourney Discord, ktorý slúži ako primárna platforma na interakciu s touto AI.

     – K serveru je možné pripojiť sa pomocou poskytnutého odkazu na pozvánku (invitation), alebo prostredníctvom funkcie vyhľadávanie servera klienta v Discorde. (je treba hľadať Midjourney Bot)

     – Po pripojení dostaneš prístup k rôznym kanálom v Discorde venovaným rôznym aspektom funkčnosti Midjourney.

Pochopenie rôznych kanálov

     – Server Midjourney je na Discorde usporiadaný do viacerých kanálov, z ktorých každý slúži konkrétnemu účelu.

     – Kanál #newbies / nováčik je skvelým východiskovým bodom pre nováčikov, kde môžeš klásť otázky a získať pomoc od skúsených používateľov.

     – Kanály ako #image-prompts a #image-processing sú určené na generovanie a spracovanie obrázkov pomocou Midjourney.

Základné príkazy

     – Midjourney reaguje na konkrétne príkazy a výzvy / prompty zadané v určených kanáloch. Ak používaš Discord, vytvor si vlastný server a pozvi do neho Midjourney bot.

     – Príkaz /imagine sa používa na vygenerovanie nového obrázka na základe poskytnutého textového popisu.

     – Môžeš experimentovať s rôznymi výzvami / promptami a vylepšovať svoje popisy, a dosiahnuť požadované výsledky.

Zvýšenie rozlíšenia obrazu a variácie

     – Midjourney ti umožňuje zvýšiť rozlíšenie generovaných obrázkov, zlepšiť ich kvalitu a detaily.

     – Príkaz /upscale možno použiť na zvýšenie rozlíšenia existujúceho obrázka.

     – Môžeš tiež generovať variácie existujúceho obrázka pomocou príkazu /variation, čo môže viesť k novým jedinečným výsledkom.

Portréty sú špecialitou Midjourney. Relatívne jednoduchá báza pre strojové učenie, nekonečné dáta naučili tento nástroj vytvoriť akúkoľvek ľudskú tvár
3. Vytváranie efektívnych výziev / promptov

Anatómia výzvy / promptu

     – Výzva / prompt v Midjourney je textový popis, ktorý vedie AI pri generovaní požadovaného obrázka.

     – Výzvy / prompty môžu obsahovať rôzne prvky, ako sú predmet, umelecké štýly, farby a konkrétne detaily.

     – Pochopenie štruktúry a komponentov účinnej výzvy / promptu je rozhodujúce pre dosiahnutie najlepších výsledkov.

Používanie popisných slov a prídavných mien

     – Opisné slová a prídavné mená zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní výsledku procesu vytvárania obrazu.

     – Použitie jasného jazyka a detailných opisov môže pomôcť Midjourney lepšie pochopiť a interpretovať požadované vizuálne prvky.

     – Prídavné mená ako „živý“, „surrealistický“ alebo „zložitý“ môžu výrazne ovplyvniť konečný výstup

Začlenenie umeleckých štýlov a techník

     – Midjourney ti umožňuje začleniť do tvojich výziev / promptov rôzne umelecké štýly a techniky.

     – Môžeš odkazovať na konkrétne umelecké smery, ako sú „impresionistické“, „kubistické“ alebo „surrealistické“, aby Bot naplnil generované obrázky týmito štylistickými prvkami.

     – Zmienka o technikách ako „chiaroscuro“, „stippling“ alebo „impasto“ môže tiež ovplyvniť vizuálne charakteristiky výstupu. Tieto špecifické slová však nemusíš vôbec ovládať.

Pokročilé techniky (napr. váhy, parametre)

     – Midjourney ponúka pokročilé techniky na zdokonaľovanie výziev / promptov, ako sú váhy a parametre.

     – Váhy umožňujú zdôrazniť alebo uprednostniť určité časti výzvy / promptu pred ostatnými.

     – Parametre je možné použiť na úpravu špecifických nastavení, ako je pomer strán, kvalita obrazu alebo úroveň detailov.

www.discord.com, tu si stiahneš aplikáciu v ktorej sa to všetko deje. Ide aj o to, že je tam živá komunita, kde nikdy nie si sám. Ak si to nainštaluješ, môžeš si vytvoriť vlastný server, kde pozvi Midjourney bota a voilá. Svet je tvoj.
4. Práca s obrázkami

Sťahovanie a ukladanie obrázkov

     – Keď Midjourney vygeneruje obrázok na základe výzvy / promptu, môžeš si ho stiahnuť a uložiť na ďalšie použitie alebo úpravu.

     – Midjourney poskytuje odkaz na priame stiahnutie alebo ti umožňuje uložiť obrázok lokálne z klienta Discord.

     – Správna organizácia súborov je nevyhnutná na sledovanie generovaných obrázkov a ich zodpovedajúcich výziev / promptov. Alebo môžeš použiť archív ktorý sa ukladá na webe midjourney.com

Úprava obrázkov a následné spracovanie

     – Zatiaľ čo Midjourney generuje vysokokvalitné obrázky, môžeš ich chcieť ďalej vylepšiť alebo upraviť pomocou softvéru na úpravu obrázkov.

     – Populárne nástroje ako Adobe Photoshop, GIMP alebo Affinity Photo je možné použiť na následné spracovanie, ako je korekcia farieb, retušovanie alebo kompozícia. S výstupmi môžeš robiť čokoľvek

     – Základné zručnosti úpravy obrázkov môžu byť cenné pre zdokonaľovanie výstupov z Midjourney. Alebo môžeš použiť obrázky priamo z Midjourney. Proste nepotrebuješ byť grafik ťažkej váhy.

Vytváranie variácií a iterácií

     – Midjourney ti umožňuje vytvárať variácie existujúcich obrázkov, čo umožňuje ladiť rôzne interpretácie tej istej výzvy / promptu.

     – Príkaz /variation môže generovať niekoľko variácií obrázka, z ktorých každá má jemné alebo významné rozdiely.

     – Opakovanie variácií môže viesť k neočakávaným a inšpiratívnym výsledkom, pre ďalšie rozvíjanie a experimentovanie

Kombinácia viacerých obrázkov

     – Môžeš kombinovať / mixovať viacero obrázkov generovaných Midjourney a vytvárať zložené vizuály alebo koláže.

     – Softvér na úpravu obrázkov je možné použiť na zmiešanie, vrstvenie a zlúčenie rôznych prvkov z rôznych výstupov.

     – Kombinovanie obrázkov môže viesť k jedinečným a surrealistickým kompozíciám, ktoré rozširujú kreatívne možnosti Midjourney.

Interiéry a architektúru zvláda Midjourney rovnako dobre ako profesionálny fotograf. Úchvatné zábery a nové inšpirácie sa dajú vytvárať z pár slov, resp. promptov.
5. Experimentovanie s Midjourney

Generovanie rôznych typov obrázkov (napr. portréty, krajiny, bytosti)

     – Midjourney je schopný generovať širokú škálu typov obrázkov, od realistických portrétov a krajín až po vymyslené bytosti a surrealistické scény.

     – Môžeš experimentovať s výzvami / promptami, ktoré popisujú konkrétne predmety, prostredia alebo koncepty, aby si si overil všestrannosť Midjourney.

     – Neustále posúvanie hraníc toho, čo môže umelá inteligencia vytvoriť, môže viesť k inovatívnym výsledkom. Tréning je kráľ. A moje ďalšie kurzy tiež 😉

Začlenenie textu a lôg

     – Midjourney ti umožňuje začleniť text či logá do tvojich vygenerovaných obrázkov, čo z neho robí cenný nástroj pre grafický dizajn a brandingové projekty.

     – Môžeš špecifikovať požadovaný text alebo poskytnúť referenčný obrázok loga, ktoré má byť zahrnuté do výstupu.

     – Táto funkcia môže byť obzvlášť užitočná pri vytváraní marketingových materiálov, grafiky sociálnych médií alebo makety produktov. Tieto techniky však majú svoje úskalia. Nefungujú ešte na 100%. Ale čo Midjourney neurobí, dorobí grafik.

Vytváranie animácií a videí

     – Okrem statických obrázkov môže Midjourney generovať krátke animácie a videá na základe výziev / promptov. Video zachatáva tvorbu generácie obrázka. Ak video alebo rozpohybovanie obrázka môžeš vyskúšať Runway.

Experimentovanie s rôznymi štýlmi a umeleckými hnutiami

     – Všestrannosť Midjourney sa rozširuje na skúšanie rôznych umeleckých štýlov a umeleckých hnutí, od klasických až po súčasné.

     – Môžeš odkazovať na konkrétne štýly ako „impresionizmus“, „surrealizmus“ alebo „kubizmus“ vo svojich výzvach / promptoch na ovplyvnenie výstupu.

     – Experimentovaním s rôznymi štýlmi môžeš vytvoriť mutácie kreatívnych smerov rozvíjať si vlastný štýl.

6. Osvedčené postupy a tipy

Etické hľadiská a zodpovedné používanie

     – Ako pri každej výkonnej technológii, je nevyhnutné používať Midjourney eticky a zodpovedne.

     – Mal by si si byť vedomí potenciálnych predsudkov a škodlivých výstupov, ktoré môžu systémy umelej inteligencie generovať, a nevytvárať zámerne skazené vajcia umelej inteligencie. Rasizmus či sexizmis a podobné nebanality by si mal vynechať.

     – Rešpektovanie práv duševného vlastníctva a vyhýbanie sa vytváraniu autorsky chráneného alebo urážlivého obsahu je rozhodne cesta, ktorou sa nechceš vydať. Na toto Midjourney nie je určený. Je to však na tebe, má tvoju dôveru.

Predchádzanie potenciálnym predsudkom a škodlivým výstupom

     – Midjourney, podobne ako iné systémy umelej inteligencie, môže vykazovať známky stereotypov a generovať škodlivé alebo urážlivé výstupy. Zneužívať ani robiť to naschvál neučím.

     – Mali by si mať na pamäti výzvy / prompty a vyhýbať sa jazyku, ktoré by moholi navodzovať diskrimináciu alebo škodlivý obsah. Buďme korektní a ohľaduplný.

     – Nahlasovanie a označovanie problematických výstupov priamo Midjourney môže pomôcť zlepšiť systém.

Riešenie bežných problémov

     – Napriek pokročilým schopnostiam sa môžeš pri používaní Midjourney stretnúť s problémami.

     – Bežné problémy môžu zahŕňať zlú kvalitu obrazu, neúmyselné výstupy alebo chyby počas procesu generovania. To sa stále zlepšuje, ale treba s tým počítať.

     – Nauč sa riešiť problémy prostredníctvom techník, ako je zdokonalenie a trénovanie či hľadanie podpory komunity, môžeš zlepšiť svoji užívateľskú skúsenosť a nájsť nové kontakty.

Zdieľanie a prezentácia tvojich výtvorov

     – Midjourney má živú komunitu používateľov, ktorí zdieľajú a prezentujú svoje výtvory, inšpirujú ostatných a podporujú spoluprácu.

     – Môžeš zdieľať svoje výstupy Midjourney na rôznych platformách, ako sú sociálne médiá, online galérie alebo kreatívne komunity.

     – Zdieľanie a prijímanie spätnej väzby ti pomôže zlepšiť tvoje zručnosti a získať cenné poznatky od ostatných.

Produktová fotografia je veľmi vysokej úrovni. Skvelý základ ako začať uvažovať o novom projekte.
7. Zdroje a komunita

 Dokumentácia a návody k Midjourney

     – Midjourney poskytuje oficiálnu dokumentáciu a návody, ktoré ti pomôžu začať a zlepšiť pochopenie tohto nástroja. Alebo sleduj mňa 😉

     – Tieto zdroje pokrývajú témy ako tvorba promptov, pokročilé techniky a osvedčené postupy na používanie umelej inteligencie.

     – Pravidelné nahliadnutie do dokumentácie ti pomôže zostať v obraze s novými funkciami a vylepšeniami. Alebo jednoducho sleduj mňa 😉

Online komunity a fóra

     – Okrem oficiálneho servera Discord existujú rôzne online komunity a fóra venované umeniu AI a Midjourney.

     – Tieto platformy slúžia ako cenné zdroje na zdieľanie vedomostí, kladenie otázok a spoluprácu s ostatnými používateľmi.

     – Spolupráca s týmito komunitami môže poskytnúť prístup k množstvu tipov, trikov a inšpirácie od skúsených používateľov.

Hľadanie inšpirácie a výziev / promptov

     – Jednou z radostí používania Midjourney sú nekonečné možnosti kreatívneho skúmania a inšpirácie.

     – Môžeš nájsť inšpiráciu z rôznych zdrojov, ako sú galérie, príroda, filmy alebo dokonca vlastná fantázia a vlastný archív z minulosti. Práca s deťmi je v tomto smere veľmi inšpiratívna, keďže majú skvelú fantáziu. Lepšiu ako my, dospelí.

     – Zdieľanie a výmenou výziev / promptov s ostatnými používateľmi môžeš tiež podnietiť nové nápady a pomôcť prekonať tvoje kreatívne okno.

Spolupráca s ostatnými

     – Midjourney je vhodný na spoluprácu, čo umožňuje používateľom spolupracovať na projektoch alebo kombinovať svoje individuálne silné stránky.

     – Používatelia môžu zdieľať výzvy / prompty, poskytovať spätnú väzbu alebo dokonca zlúčiť svoje vygenerované obrázky a vytvárať spoločné diela.

     – Spolupráca s ostatnými môže podporiť kreativitu, zdieľanie zručností a rozvoj jedinečných a inovatívnych diel.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *