Midjourney a umelá inteligencia pre zamestnancov aj podnikateľov

Follow on LinkedIn

O mne

Ahoj! Vitaj na mojej webovej stránke! Som Milan Illes, multi-talentovaný profesionál s vášňou pre tvorbu a inovatívne myslenie. Za viac ako 22 rokov skúseností v stavebníctve, architektúre a dizajne som sa zdokonalil v riadení projektov a presadzovaní dizajnérskeho myslenia do celého spektra technických, obchodných aj kreatívnych či marketingových súčastí úspešného biznisu.

Ako senior konzultant v oblasti riadenia interiérových projektov sa vyžívam vo výzvach a mám talent na detekciu problémov. Moje analytické, organizačné a všeobecné schopnosti sa ukázali ako kľúčové pri dodržiavaní termínov a rozpočtov.

Počas svojej kariéry som mal možnosť spolupracovať s výbornými organizáciami a ovplyvňovať úspechy ich činnosti. Pracoval som s profesionálmi z architektonickej, inžinierskej, dizajnérskej, umeleckej a technologickej oblasti.

Ako projektový manažér udržiavam výkonné tímy, revidujem plány či riadim ekonomiku a časové harmonogramy projektov. Spolupráca je pre mňa nevyhnutná a s členmi projektov budujem pevné vzťahy. Môžem tak riešiť mnohé vzniknuté problémy.

S nadšením propagujem aj oblasť dizajnérskeho myslenia. Som presvedčený, že tento prístup je dlhodobo udržateľný a prospešný pre okolie a spoločnosť. Aj keď si to vyžaduje zmenu v nazeraní na výzvy, absulútne vytesnenie stereotypov a prijatie vyšších rizík.

Ako spolu-zakladateľ Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov SAID sa aktívne zasadzujem o uznanie a právne postavenie výkonu povolania interiérových dizajnérov a interiérových architektov na Slovensku. Dohliadam na riadenie národného ocenenia INSAID AWARDS. Myslím si, že ľudia ešte nedokážu naplno oceniť doterajšie poznatky v tejto oblasti. Samotní architekti niekedy podceňujú esenciu prístupu dizajnu pre ľudí. Pracujem s našimi univerzitami a snažím sa o napredovanie vzdelávania a zlepšovanie prostredia.

Pokiaľ ide o vzdelanie, mám inžiniersky titul v odbore architektúra a pozemné inžinierstvo, ako aj bakalársky titul zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave so zameraním na statiku a dynamiku pozemných stavieb. Svoje vedomosti som si rozšíril aj prostredníctvom diplomu v oblasti podnikania a manažmentu v Sydney, čím som si prehĺbil svoje znalosti o dynamike projektov. Postgraduálne som získal diplom v problematike razenia tunelov v skalných a polo-skalných horninách. Pred univerzitou som chodil na stavebnú priemyslovku v Hurbanove. Štúdiom stavebníctva a architektúry som tak strávil bezmála 10 rokov. S ďalšími dvadsiatimi rokmi praktických skúseností sa radím do kategórie najlepšej voľby pre mojich klientov, ktorým radím ako sa dá urobiť dobrý projekt ešte lepšie, bez ohľadu na jeho rozsah.

Žijem a pracujem s Martinou Uhrinovou. Poznáme sa zo školy, boli sme spolužiaci, potom partneri. Máme spolu dve krásne deti. Martina je pre mňa bezodná čaša inšpirácie s vynikajúcou intuíciou a nesmiernym talentom na prácu s dizajnom a s ľuďmi. Fungujeme v rodinnej firme KENDU, spoločne sme SAID priviedli medzi členov Európskej Komory Interiérových Architektov ECIA, kde spolupracujeme a sme lídrami projektu celoeurópskeho významu. Orgamizujeme významné podujatie INTEBOLD Festival a chceme sa viac zaoberať vzdelávaním firiem a ľudí a hovoriť význame dizajnérskeho myslenia v spoločnosti.

Okrem svojej profesionálnej činnosti som technologický nadšenec s veľkým záujmom o inovácie. Využívam zázemie z oblasti matematiky, mechaniky, dizajnu spolu so znalosťami s tvorbou softvérových riešení. Moja vášeň pre technológie a kreatívne myslenie mi umožňujú pristupovať k projektom parametrickým manévrovaním, čo mi pomáha získať nové pohľady a chuť prinášať inovatívne riešenia od zámerov až po ich realizáciu. Integrujem umelú inteligenciu do nových pracovných postupov.

Žil som vo viacerých metropolách, kde som mal možnosť zdokonaľovať sa a pracovať. Začínal som v Londýne v Británii ako mladý kreslič a víkendový záhradník, nasledovala Sydney v Austrálii kde som po univerzite študoval. V Dubai v Emirátoch som bol pri výstavbe križovatky RAS-al-Khor a napojenia Burj Khalifa. V Kuvaite som riadit projekčný tím pre interiér Kuvaitskej univerzity Oleja a Inžinierstva. V Bratislave som bol pri výstavbe mestského tunela Sitina či revitalizácii Polus Towers. Stretol som mnoho skvelých ľudí z rôznych častí sveta a získal veľa priateľstiev.

Tak to je malý náhľad na to, kto som po profesionálnej stránke. Neváhaj a preskúmaj moju webovú stránku. Snažím sa aby bola inšpiráciou a motiváciou ako napĺňať dlhodobé a zmysluplné ciele. Môžeš ma zastihnúť na adrese milan.illes@kendu.sk alebo ma nájdeš na sieti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/in/milan-illes/ kde rád odpoviem na akúkoľvek tvoju otázku.

Follow on LinkedIn