Dizajn ako Pracovná a Životná Stratégia:
Z Teórie do Praxe S aI

Vitaj na mojom progresívnom obežníku! Som Milan Illes a delím sa s tebou o svoje skúsenosti a vedomosti v oblasti interiérového dizajnu a architektúry. Verím v učenie sa cez praktické skúsenosti a prijímanie nových vedomostí od komunity okolo mňa. Integrujem umelú inteligenciu do zabehnutých pracovných procesov, čím pomáham zvyšovať efektivitu a kvalitu projektov v komerčných interiéroch a stavbách. 🤝Spojme sa
MIDJOURNEY | CHATGPT | CLAUDE | GEMINI | DALL-E | COPILOT

Venujem sa vzdelávaniu v oblasti umelej inteligencie. Používam AI v nových postupoch v oblasti stavebníctva, architektúry a dizajnu.

Komerčné interiéry a stavby s dôrazom na udržateľnosť

V KENDU, ktoré vediem s Martinou Uhrinovou, pracujem na komerčných interiéroch a stavbách.

Ako interiérový architekt a stavebný inžinier sa zameriavam na riadenie projektov a konzultácie pre stavebníkov, developerov a majiteľov firiem. Riadim celý proces od inicializácie až po tvorbu projekčných a realizačných tímov. Každý projekt je pre mňa príležitosťou, kde využívam svoje viac ako 22 rokov skúseností. Hľadám udržateľné riešenia v súlade s princípmi Nového európskeho Bauhausu a prinášam inovácie a dizajn orientovaný na ľudí. KENDU mi umožňuje rásť ako profesionál a človek, ktorý miluje svoju prácu a kreativitu.

INTEBOLD FESTIVAL A INTEBOLD AWARDS: OSLAVA SLOVENSKÉHO INTERIÉROVÉHO DIZAJNU

V roku 2020 sme so SAID priniesli koncept Inteboldu na podporu vzdelávania a kvalitného interiérového dizajnu na Slovensku.

Organizujeme ocenenia Intebold Awards, ktoré oslavujú najlepšie slovenské interiéry a ich autorov. Na festivale Intebold Festival hostíme profesionálov, aby diskutovali o inovatívnych a udržateľných prístupoch v dizajne a architektúre. Našim cieľom je vzdelávať profesionálov a nadšencov, podporovať slovenských výrobcov a dodávateľov a vytvárať priestor pre networking a nové obchodné príležitosti. Intebold je miestom, kde vznikajú inovatívne myšlienky a nové partnerstvá.

články o umelej unteligencii

Moje články a návody na používanie Midjourney aj ChatGPT s Dall-e sú interaktívne. Obsahujú kopírovateľné bloky promptov a príkazov, ktoré jednoducho skopíruješ a vložíš do svojich modelov.

Takto jednoducho skopíruješ príkaz. Všetko som vysvetlil krok-po-kroku, preto ti prompty ani príkazy neuniknú a ty môžes poľahky experimentovať s AI.

V mnohých článkoch nájdeš takéto ukážky. Takže, keš sa učíš cez mobil po večeroch, nech sa páči. Budem rád ak mi napíšeš.

VZDELÁVANIE PRE BUDÚCNOSŤ
Stavebníctvo a umelá inteligencia

Venujem vzdelávaniu v oblastiach stavebníctva, rekonštrukcie interiérov a umelej inteligencie.

Ako akreditovaný lektor pre vzdelávanie dospelých organizujem kurzy a workshopy pre profesionálov aj nadšencov. Poskytujem vzdelávanie priamo vo forimách. Prednášam na školách, podujatiach a konferenciách. Špeciálnu pozornosť venujem integrácii umelej inteligencie do pracovných procesov, čím pomáham profesionálom využívať moderné technológie na zlepšenie efektivity a kvality ich práce.

FORMOVANIE INTERIÉROVEJ ARCHITEKTÚRY NA SLOVENSKU

Ako spoluzakladateľ SAID som hlboko angažovaný v rozvoji a podpore našej profesie.

Vediem iniciatívy na zlepšovanie kvality interiérového dizajnu a architektúry na Slovensku a posilnenie právneho postavenia interiérových architektov. Pracujem na projektoch a podujatiach, prispievam k vzdelávaniu budúcich generácií dizajnérov, poskytujem konzultácie a odborné poradenstvo členom SAID, ako aj mentoring pre mladých dizajnérov.

Vediem workshopy pre firmy, ktoré chcú využívať AI naplno

Umená inteligencia nás zastihla podobne ako horúčka v pandemických 20. rokoch 21 storočia. Vieš čo budú hovoriť o tom naše pravnúčatá? Toto je malý test Runway.ai. Viem si predstaviť, že z pohľadu pár rokov, to bude na míle prekonané.

VÝMENA INOVÁCIÍ MEDZI SLOVENSKOM A EURÓPOU

V roku 2021 sme priviedli SAID do European Council of Interior Architects (ECIA).

Od roku 2023 sme riadnymi členmi ako prvá krajina z V4. Ako delegát SAID v ECIA sa aktívne zapájam do diskusií a rozhodovacích procesov, čím prispievam k tvorbe smerníc pre interiérový dizajn a architektúru v Európe. Spolupráca s európskymi kolegami mi umožňuje prinášať najlepšie prístupy a inovácie na Slovensko aj európsku úroveň.


ChatGPT nie je zďaleka tak inteligentný, ako bude na budúci rok.

Ahoj. Pred pár rokmi sme tu mali pandemiu. Rovnako nás zastihla vlna AI.
Ako budú hovoriť o tomto naše pravnúčatá? Si futurológ, napíš mi o tom článok z budúcnosti.

Odpoveď AI na vyšší prompt (prompt je anglické slovo, ktoré budeme ešte veľa používať)
Pandémia a AI: Pohľad z budúcnosti
Pandémia COVID-19: Globálna zmena
Pandémia priniesla chaos a obavy, ale aj inovácie a nové technológie. Doma sa stala novým pracoviskom, čo transformovalo naše pracovné a sociálne návyky.

Vlna umelej inteligencie: Druhá revolúcia
AI sa stala neoddeliteľnou súčasťou každodenného života, zlepšujúc zdravotníctvo, vzdelávanie a pracovné postupy. Automatizovala rutinné úlohy a umožnila nám sústrediť sa na kreatívne činnosti.

Budúcnosť z pohľadu našich pravnúčat
Pravnúčatá budú obdivovať našu schopnosť prispôsobiť sa a spolupracovať počas krízy. Budú diskutovať o etických otázkach a o tom, ako sme zabezpečili, aby AI slúžila ľudstvu.

Záver: Odkaz budúcnosti
Budeme pre naše pravnúčatá generáciou, ktorá zvládla veľké výzvy a vyšla z nich silnejšia. Budú v nás vidieť inšpiráciu a ukážku ľudskej odolnosti a inovácií.