Midjourney a umelá inteligencia pre zamestnancov aj podnikateľov

Follow on LinkedIn

Inšpirátívne videá o ktoré mám stále rád

V tejto podmanivej prednáške TED Talk z roku 2007 sa vizionársky dizajnér Philippe Starck na pódiu bez efektných prezentácií ponorí do 18-minútovej cesty, aby preskúmal otázku: „Prečo dizajn?“ Starck s výrečnosťou a nadhľadom preniká hlboko do podstaty dizajnu a rezonuje s každým človekom bez ohľadu na jeho tvorivé schopnosti. Je to príležitosť preniknúť do mysle skutočného génia vo svete dizajnu. Pozri si ju teraz a odhaľ tajomstvá transformačného potenciálu dizajnu.

toto je jedno z najlepšich vystúpení, skutočne nadčasové a pretrvavájúce pohľady, ktoré prináša dizajnérske myslenie

Prevratné myšlienky Shigeru Bana, pozoruhodného ekoarchitekta a trojrozmerného básnika, v tejto prednáške TED sú úžasne jednoduché a silné. Banova filozofia architektúry prekračuje tradičné hranice a nanovo definuje estetiku, priestor a materiály. Pozri si návrh jeho modulárneho prístrešku, v ktorom geniálne využil recyklovaný papier a kartónové prepravné rúry, aby poskytol bezpečné útočisko evakuovaným osobám po veľkom zemetrasení vo východnom Japonsku. O to dôležitjšie sú jeho odkazy na to, ako by mala architektúra vyzerať v uvedomelej spoločnosti.

Po portetí tohto videa sa aj architekti musia zamyslieť, aké hodnoty sú pre ich poslanie dôležité

V tejto prezentácii na seminári PTSOS z 2012, Dan Burns vysvetľuje svoju pútavú demonštráciu deformácie časopriestoru. Demo, inšpirované Shannon Range z programu Gravity Probe B, odhaľuje koncept simulácie časopriestoru. Dávam to sem preto že ako hurbanovčan som vďaka našej hvezdárni od malička žil neďaleko observatória a všetko na nočnej oblohe a za ňou ma proste zaujíma.

Ďalší dôvod, prečom som to video sem dal, je že náročnú úlohu – vysvetliť ľuďom deformáciu časopriestoru – je možné riešiť s pomocou kusu látky a pár guličiek

Slavoj Žižek je renomovaný súčasný filozof a profesor z Univerzity v Ľubľane (Slovinsko), v diskusii na tému „Architektúra a potešenie: skúmanie estetiky bežných ikon krásy“. Video je súčasťou kolekcie Nadácie pre architektúru a spoločnosť (Arquitectura y Sociedad). Je pre mňa fascinúce počúvať Žižekove prenikavé perspektívy. Tém, ktoré skúma je celá škála, od kapitallizmu, gender otázkach alebo grécku skoro-krachovú krízu.

Skvelé počúvanie, uvažovanie a expertíza. vždy na konci tlieskam