Midjourney a umelá inteligencia pre zamestnancov aj podnikateľov

Follow on LinkedIn

Úloha dizajnu na 2. Národnej klastrovej konferencii: Inovácie, digitalizácia a udržateľný rozvoj

Je pre mňa cťou a potešením oznámiť, že sa zúčastním ako rečník na 2. Národnej klastrovej konferencii s medzinárodnou účasťou, ktorú s nasadením organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Táto konferencia, zameraná na tému “Klastre ako hnací motor rozvoja regionálneho inovačného ekosystému,” pre mňa predstavuje výnimočnú príležitosť. Využijem ju na stretnutie s lídrami odvetví a odborníkmi z rôznych oblastí. Budú diskutovať o kľúčových témach inovácií, digitálnej transformácie a udržateľnosti v kontexte Slovenskej republiky.

Môj príspevok bude zameraný na význam dizajnu v kontexte novovznikajúcich klastrov, s osobitným dôrazom na oblasť interiérového dizajnu. Chcem presadzovať úlohu dizajnu v tvorbe inovačných riešení a podpore udržateľného rozvoja. Na konferencii sa budeme zamýšľať nad tým, ako môžeme využiť silu dizajnu. A to na posilnenie regionálnych ekosystémov a prispieť k spoločnému cieľu.

Zamyslím sa nad otázkami:

Som spoluzakladateľ Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov (SAID) a aktívny člen Európskej rady interiérových architektov (ECIA). Snažím sa neustále posúvať hranice uznania interiérových dizajnérov na Slovensku a prispievať k európskym projektom s významom pre náš odvetvový sektor.

Inovácie sú pre mňa kľúčom posunu vpred

Som pripravený predstaviť náš holistický prístup k dizajnu a jeho význam v rámci digitálneho a zeleného prechodu. Verím, že naše diskusie a zdieľanie názorov. Na konferencii prinesú hodnotné perspektívy a otvoria priestor pre ďalší rozvoj a spoluprácu v našom kreatívnom a výrobnom odvetví.

Aj takto vyzerá inšpirácia

Teším sa na toto. Na konferencii si overím, ako môžeme formovať budúcnosť dizajnu a prispieť k dynamickému rozvoju našich ekosystémov. V prípade akýchkoľvek doplnkových informácií alebo otázok som k dispozícii.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *