Midjourney a umelá inteligencia pre zamestnancov aj podnikateľov

Follow on LinkedIn

Princípy New European Bauhaus: Udržateľnosť a inkluzívnosť v biznise

Dizajnérske myslenie je prístup k problémom, ktorý sa zameriava na ľudskú skúsenosť. Je to proces, ktorý pomáha firmám lepšie pochopiť potreby zákazníkov a generovať kreatívne a inovatívne riešenia. Dizajnérske myslenie môže pomôcť firmám vytvoriť udržateľnejšie, inkluzívnejšie a inovatívnejšie organizácie.

Ak chcete začať používať dizajnérske myslenie vo svojej firme, vytvorte tím ľudí, ktorí budú spolupracovať na riešení problémov. Empaticky sa vcítite do svojich zákazníkov a pochopíte ich potreby. Generujte kreatívne a inovatívne riešenia. Testujte a iterujte, aby ste našli to najlepšie pre vaše potreby.

TL;DR

Dizajnérske myslenie je na Slovensku strašiak

Dizajnérske myslenie vo firemnej stratégii je podľa mňa na Slovensku veľmi obávaná pôda. V skutočnosti, mnohí ho vnímajú, akoby sa mali vydať na beh cez mínové pole. Navyše, v atmosfére preplnenej neistotou sa predstava vybuchnutých plánov ľahko mení na zónu so zákazom vstupu. Napriek tomu, niekde treba začať – predovšetkým treba o tom začať premýšľať a pripraviť sa.

Je dôležité si uvedomiť, že dizajnérske myslenie nie je len o stavaní z plánov pre stavebné povolenie. Naopak, dizajnérske myslenie zahŕňa prípravu detailných plánov a dizajnu. Tento proces si však vyžaduje viac času, premýšľania, diskusie či stretávania sa. A koniec koncov, o tom to celé je, nie? Na druhej strane, stavať bez riadneho projektu je tiež cesta mínovým poľom. V oboch prípadoch niečo isto vybuchne, ale následky budú neporovnateľné v neprospech unáhleného „šupšup“ prístupu.

Tažké rozhodovanie a neznáme výsledky
Dizajnérske myslenie vytvára dlhdobé míľniky a vyžaduje konzistentnosť.

A to ti povie ktorýkoľvek reklamkár, že kľúčom k úspechu akejkoľvek aktivity je robiť veci kontinuálne a vytrvalo. Inými slovami, môžeš robiť čokoľvek, avšak pokiaľ to nemá túto esenciu, potom to nemáš skutočne domyslené.

Osobne mám tendenciu dávať veciam kontext cez tabuľky, pretože sa v nich ľahko orientuje. V tomto duchu pridávam pár praktických čeklistoviek, s ktorými môžeš uvažovať, ak chceš svoj biznis zlepšiť. Okrem toho, o New European Bauhaus sa môžeš dočítať viac tu.

Čo sa týka Nového európskeho Bauhausu (NEB), tento projekt premieňa Európsku zelenú dohodu (EGD) na hmatateľnú, pozitívnu skúsenosť, na ktorej môžu participovať všetci Európania. Konkrétne, vďaka prepájaniu rôznych prostredí, pretínaniu rôznych disciplín a participácii verejnosti inšpiruje a nabáda iniciatíva NEB na uľahčenie transformácie našej spoločnosti v súlade s nasledujúcimi neoddeliteľnými hodnotami:

  • krása/estetika: kvalita zážitku a štýl,
  • udržateľnosť: klimatické ciele, nulové znečistenie, biodiverzita,
  • inkluzívnosť: rozmanitosť, cenová dostupnosť.
https://www.mindop.sk/
v pozadí stále strach z neznámeho

Toľko citát, teraz naspäť k sľúbenej tabuľke. Začni s tým pracovať a robiť to. Je to cesta, stojí za to. Prídeš na nové veci

Niektoré princípy New European Bauhaus
NEB princípPríklady na akciu pre firmy
UdržateľnosťZaviesť celopodnikový recyklačný program na zníženie množstva odpadu.
Stanoviť ciele na zníženie emisií uhlíka a podporiť energetickú účinnosť.
Získať energiu z obnoviteľných zdrojov pre prevádzku spoločnosti.
Cirkulárna ekonomikaNavrhovanie výrobkov s modulárnymi komponentmi na jednoduchú opravu a rozšírenie.
Vytvoriť programy spätného odberu na recykláciu a opätovné použitie starých výrobkov.
Používať recyklované materiály pri výrobe produktov.
Integrácia s prírodouZačlenenie biofilného dizajnu do kancelárskych priestorov s prírodnými prvkami.
Poskytnúť zamestnancom prístup do vonkajších priestorov alebo strešných záhrad.
Používať udržateľné krajinné úpravy, ktoré podporujú miestnu biodiverzitu.
Prístupnosť a inkluzívnosťZabezpečiť, aby webové stránky a digitálne rozhrania boli prístupné pre všetkých používateľov.
Vytvárať produkty s inkluzívnymi funkciami pre používateľov so zdravotným postihnutím.
Vykonávať testovanie používateľov s rôznymi skupinami s cieľom riešiť rôzne potreby.
Dizajn zameraný na človekaVykonať prieskum používateľov a zapojiť zákazníkov do spoločného navrhovania.
Používať dizajnové myslenie na pochopenie bolestivých miest a preferencií používateľov.
Na základe spätnej väzby od používateľov a údajov vylepšovať produkty.
Kultúrne dedičstvo a identitaZohľadňovať miestnu kultúru v návrhoch produktov a marketingových kampaniach.
Spolupracovať s miestnymi remeselníkmi s cieľom začleniť tradičné remeselné postupy.
Podporovať kultúrne podujatia a iniciatívy v rámci komunity.
Digitálna integráciaVyvíjanie používateľsky prívetivých mobilných aplikácií na zlepšenie skúseností zákazníkov.
Využívať dátovú analytiku na personalizáciu odporúčaní produktov.
Vykonávať zariadenia IoT na optimalizáciu spotreby energie a riadenia zdrojov.
Spolupráca a spolutvorbaPodporovať medzifunkčné tímy, aby spolupracovali na projektoch.
Prizývať zákazníkov k účasti na workshopoch zameraných na tvorbu nápadov na produkty.
Spolupracovať s mimovládnymi organizáciami alebo inými spoločnosťami na iniciatívach v oblasti udržateľnosti.
Vzdelávanie a osvetaZabezpečovať školenia o udržateľnosti pre zamestnancov a partnerov.
Organizovať workshopy o udržateľných postupoch a dizajnérskom myslení.
Zdieľať úsilie spoločnosti a pokrok v oblasti udržateľnosti so zainteresovanými stranami.
Adaptívne opakované použitieZmeniť využitie existujúcich budov na nové kancelárske priestory alebo zariadenia.
Obnoviť a modernizovať stroje a zariadenia namiesto ich výmeny.
Transformovať prebytočné materiály na nové výrobky alebo materiály.
Táto tabuľka je začiatok do lepšieho myslenia
tu je skoro všetko. Možno trochu viac svetla by trebalo, ale celkom OK
Dizajnérske prístupy a ako ich použiť

Dizajnérske prístupy, ktoré sa využívajú vo firemnej stratégii, možno považovať za rozklad globalizačnej schémy a v niekoľkých ohľadoch globalizáciu aj presahujú. Predovšetkým sa zameriavajú na ľudskú skúsenosť s globalizáciou. Inými slovami, nejde len o vytváranie vzájomnej prepojenosti, ale taktiež o formovanie organizácií, ktoré sú pre ľudí zmysluplné.

Globalizácia Strategické prístupy dizajnu
Zameriava sa na tok tovaru, služieb, kapitálu, ľudí a myšlienokZameriava sa na vytváranie udržateľných, krásnych, inkluzívnych a inovatívnych priestorov a organizácií
Nemusí sa nevyhnutne zameriavať na ľudskú skúsenosťZameriava sa na ľudskú skúsenosť s globalizáciou
Nemusí sa nevyhnutne zameriavať na udržateľnosť alebo inklúziuZameriava sa na vytváranie udržateľnejšieho a inkluzívnejšieho sveta
hlavné rozdiely v prístupe

Ďalej, dizajnérske prístupy sú o vytváraní udržateľnejšieho a inkluzívnejšieho sveta. Konkrétne, nie sú len o vytváraní vzájomnej prepojenosti, ale zároveň o budovaní sveta, ktorý je spravodlivejší a šetrnejší k životnému prostrediu.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *